Kidstudy

Chương trình Kỹ năng sáng tạo cho trẻ em

Koworking Space, 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

090 477 07 31

Follow Us:

Lịch học

Lớp sáng và tối

Thứ 2 9:00 - 11h
Tues Day 9:00 - 11h
Wednesday 9:00 - 11h
Thursday 9:00 - 11h
Friday 9:00 - 11h
Saturday 9:00 - 11h

Liên hệ

Hãy để lại thông tin để đội ngũ Kidstudy liên hệ tư vấn